امشب که صدای دلم بلندتر از هر فریادی است، سکوتی سنگین بر من حکمفرما شده
و چقــــــــــدر شلوغ است این سکوت...
احساسم مرا تا بیکرانه های وجودم می کشد
همه درونم در تکاپوست
نفسم به شماره می افتد
و هزاران فکر و سخن در وجودم جاری می شود
و باز هم مثل همیشه پوششی از جنس سکوت مرا پنهان می نماید
16-1-95 00:30
@Chelchelaa
#سید_مجتبی_قاسمی

منبع : چلچلا- دل نبشته هایی از جنس شعر، نثر و ترانه |فریاد سکوت
برچسب ها : سکوت